Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport fra Nordgård-utvalget

Utvalget for digitale utfordringer i musikkbrans- jen har fått i oppdrag å beskrive utfordringene knyttet til overgangen til nye former for salg og distribusjon av innspilt musikk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-19 23:00:39.570617
MODIFIED 2017-10-02 19:00:55.995247+00:00
CREATED 2016-02-19 23:00:39.570617
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)