Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS : avgitt til Kulturdepartementet 11. januar 2010

Rapporten viser at Norsk Tipping står overfor krevende utfordringer ved å skulle gi et konkurransedyktig tilbud av pengespill og samtidig sørge for at tilbudet er forsvarlig. Gjennomgangen av departementets eierstyring av Norsk Tipping viser at det har skjedd store endringer i eierstyringen i perioden 2002 til 2007. I motsetning til før, avholdes det nå årlige generalforsamlinger, selskapets formål er angitt i vedtektene, samtidig som vedtektene også gir hjemmel for en omfattende eierstyring gjennom kontaktmøter og brev. Dette har bidratt til å skape større klarhet og tydelighet i departementets styring. I tillegg har etableringen av Lotteritilsynet i 2001 bidratt til å effektivisere kontrollen med selskapets virksomhet.

Det foreslås at eierstyringen kan forbedres ved å intensivere kontakten mellom departementet og styret, og gjennom uavhengig revisjon av selskapets regnskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 552.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:11.965370
MODIFIED 2013-02-14 18:11:15.563017
CREATED 2011-01-26 11:23:11.965370
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)