Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport om kommersielt tilgjengelig litteratur for syns- og lesehemmede

Siktemålet for prosjektet var følgende: Å lage en skisse til hvordan man skal sikre at personer med ulike former for syns- og lesehemninger skal ha samme tilgang til litteratur – skjønnlitterært så vel som faglitterært – som den øvrige befolkningen. Å vise en modell for hvordan man kan sikre at personer med ulike former for syns- og lesehemninger skal kunne gå inn i hvilken som helst bokhandel eller bibliotek i landet å bestille en hvilken som helst norsk utgivelse som enkelt lar seg lese. Det etterspurte verket skal kunne gjøres tilgjengelig for kjøperen innen en rimelig tidsperiode og til en pris tilnærmet lik det en trykt utgivelse koster.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 99.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:34.349262
MODIFIED 2016-06-14 15:00:18.511244+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:34.349262
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)