Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet

Rapport om samarbeidet mellom Oslo Børs, Kredittilsynet og ØKOKRIM, utarbeidet av et utvalg med representanter for de tre organene. Finansdepartementet ba 3. oktober 2006 Kredittilsynet om å nedsette et slikt utvalg. Rapporten følger opp Handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet der et av punktene var å vurdere samarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:07:02.140394
MODIFIED 2015-10-16 08:19:55.991939+00:00
CREATED 2014-10-24 22:07:02.140394
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)