Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten har vurdert omfanget av og relevansen på rapporteringen fra underliggende virksomheter til Kunnskapsdepartementet. Det konkluderes på at det i hovedsak er overensstemmelse mellom mål- og resultatkrav og rapporteringskrav. DIFIs presenterer likevel noen forslag til forbedringer. Eksempelvis at departementet vurderer kostnadene opp mot nytten når rapporteringskrav endres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-11 13:01:11.976025
MODIFIED 2016-08-12 06:04:40.981318+00:00
CREATED 2012-12-11 13:01:11.976025
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)