Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Raskere tilbake : organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Ordningen Raskere tilbake som egentlig heter Tilskudd til helse og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan hevdes å være den største satsningen noensinne i Norge for å redusere sykefraværet. Denne rapporten inneholder en kartlegging og systematisering av tilbudene i ordningen Raskere tilbake. Studien vil også være et viktig utgangspunkt for neste delprosjekt i evalueringen som skal se på hvordan tilbudene må være innrettet for at de faktisk skal bidra til en raskere tilbakeføring til arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 10:00:41.636772
MODIFIED 2016-08-12 06:04:07.702396+00:00
CREATED 2013-03-27 10:00:41.636772
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)