Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Antall personer som mottar uførepensjon, har stadig økt de siste 25 årene. Hensikten med denne rapporten er å kartlegge hva de uførepensjonerte selv mener om muligheten for reaktivisering, og hvilke hindringer som ligger i veien for en sterkere tilknytning til arbeidslivet. Dette er belyst gjennom følgende tre delproblemstillinger: 1) Hvor mange og hvilke grupper av uførepensjonister har vurdert å komme helt eller delvis tilbake i arbeid? 2) Hvordan vurderer de uførepensjonerte selv sannsynligheten for å endre sin tilknytning til arbeidsmarkedet? 3) Hvilke barrierer/hindringer kan sies å være til stede i arbeidsmarkedet, i trygdesystemet eller hos den enkelte uførepensjonist, slik at de ikke ønsker, har evne eller får mulighet til å jobbe?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 548.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:29.070056
MODIFIED 2017-04-11 02:00:14.822432+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:29.070056
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)