Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Contribution to Measurement, Reporting and Verification

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Regjeringen har satset betydelig norsk bistand på klima- og skoginitiativet (KoS) siden opprettelsen i 2007. Formålet er å redusere utslipp på grunn av avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Et sentralt element har vært støtten til å måle, rapportere og verifisere (MRV) utslipp av klimagasser. Evalueringens hensikt var å vurdere initiativets støtte til MRV, og i hvilken grad den har bidratt til at initiativet når sine generelle målsettinger. Evalueringen dekker perioden fra 2007-2013, og omfatter feltarbeid i fire land: Indonesia, Tanzania, Den demokratiske republikken Kongo og Guyana. Rapporten inngår i en serie evalueringer som har fulgt klima- og skoginitiativet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-17 13:00:26.632914
MODIFIED 2014-08-14 11:48:23.139941+00:00
CREATED 2013-12-17 13:00:26.632914
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)