Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Siden 2007 har den norske stat gitt opptil 3 milliarder kroner årlig til arbeid mot utslipp ved avskoging og skogforringelse (REDD) i utviklingsland gjennom det norske klima og skoginitiativet. Mellom 2009-2012 har 40 sivilsamfunns- og forskningsorganisasjoner mottatt til sammen 650 millioner kroner til lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter under dette initiativet. Denne støtten har nå blitt evaluert og omfatter feltarbeid i fire land: Indonesia, Peru, Kamerun og Den demokratiske republikken Kongo.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-19 13:01:25.770748
MODIFIED 2016-08-12 06:05:05.575200+00:00
CREATED 2013-02-19 13:01:25.770748
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)