Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Real-Time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative. Literature review and programme theory

Rapporten tilhører rapportseriene Norad Report.

Rapporten presenterer funnene fra en grunnlagsstudie i forbindelse med en ny runde følgeevalueringer av regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ (Kos. Rapporten består av to separate, men relaterte studier gjennomført etter en omfattende litteraturgjennomgang, en rekke workshops og intervjuer.

Den ene studien tar for seg og oppsummerer forskning relevant for REDD+ og identifiserer innenfor hvilke områder det er behov for ytterligere forskning og evaluering.

Den andre vurderer programteoriene bak Kos og REDD+ og i hvilken grad dagens utforming av og endringsteorier for initiativet gjenspeiler de nødvendige betingelsene for å oppnå programmets mål. Studien bygger på funn fra litteraturgjennomgangen i første del og inkluderer en vurdering av i hvilken grad programmet eller det underliggende teori er basert på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 788.3KB)
  2. 2.16 Annexes_Real-time evaluation of NICFI.pdf (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 01:02:54.638972
MODIFIED 2017-02-14 01:02:54.649408
CREATED 2017-02-14 01:02:54.638972
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)