Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringen har vurdert norsk støtte til utdanning i krise og konflikt gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i perioden 2008-2016.

Den bygger på data innsamlet gjennom intervjuer i Oslo, systematisk gjennomgang av et utvalg prosjekter, telefonundersøkelse av sivilsamfunnsorganisasjoner, deskstudier av støtten til Sør-Sudan og Somalia, og feltbesøk i Libanon og Jordan. Det ble også gjort en kartlegging av støtten.

Formålet med evalueringen har vært å dokumentere resultatene av norsk bistand til utdanning i krise og konflikt gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, og hvilke faktorer som positivt (og negativt) påvirker resultatoppnåelse, for å bidra til å forbedre fremtidig innretning av norsk støtte til feltet.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-01-09 00:02:17.989203
MODIFIED 2018-01-09 00:02:18.527483
CREATED 2018-01-09 00:02:17.989203
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)