Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Realkompetanse innen høyere utdanning : en studie ved tre institusjoner

Vox fikk i 2008 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å arbeide for økt og mer systematisk bruk av ordningen med dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse som grunnlag for opplæring og for fritak i høyere utdanning. Vox satte derfor i gang et prosjekt for å finne ut hva som var status i sju år etter at realkompetansevurdering ble innført i høyere utdanning. Videreønsket Vox å se på hvilke utfordringer sektoren står overfor dersom bruke av realkompetansevurdering skal bedres. Vox gjennomførte en undersøkelse med kartlegging og kvalitative intervjuer ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Bodø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I tillegg har de studert ordningen for fritak på grunnlag av realkompetansevurdering i Frankrike. Resultatene er presentert i denne rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 979.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-26 12:00:53.348523
MODIFIED 2017-12-03 04:01:14.619441+00:00
CREATED 2013-10-26 12:00:53.348523
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)