Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene : årsrapport for aktiviteten i 2012

Rapporten tilhører rapportseriene Veterinærinstituttets rapportserie.

2012 var det tredje året i reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene etter avsluttende bekjempelsesaksjon mot Gyrodactylus salaris i 2009. Prosjektgruppa har i 2012 som de tidligere årene bestått av representanter fra Fylkesmannen, Veterinærinstituttet, samt grunneierlag og lokale fiskeforeninger. Planleggings- og diskusjonsmøter i prosjektet har vært arrangert av Steinkjer fiskeråd, der representanter fra Steinkjer kommune, Mattilsynet og Ogndalsbruket KF også er representert i tillegg til de ovenfor nevnte. Det praktiske arbeidet i prosjektet omfatter planlegging, praktisk utlegging av rogn og seinere vurdering av klekkesuksess for rogna, utsett av fisk, undersøkelser av ungfisk, registrering og prøvetak av tilbakevandret voksen fisk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-28 13:00:44.267024
MODIFIED 2014-08-14 11:48:00.580803+00:00
CREATED 2013-11-28 13:00:44.267024
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)