Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport

Denne delrapporten har evaluert tiltakene i handlingsplanen som berører: - etablering av en nasjonal kompetansefunksjon rettet mot kjønnslemlestelse. - bruke foreldrenettverk i skolen - bevisstgjøring av nyankomne innvandrere om kjønnslemlestelse og konsekvensene. - økonomisk støtte til frivillige organisasjoners forebyggende arbeid, arbeidet i nettverk (ressursgruppene) i de fem regionene. - styrke informasjon om kjønnslemlestelse i forbindelse med svangerskapskontroll. Rapporten konkluderer med at arbeidet mot kjønnslemlestelse er kommet i en fase der det for noen tiltak og tjenesteområder er etablert solide kompetansestrukturer og forankring, mens andre er kommet kortere. Hovedinntrykket er at arbeidet har modnet og det er skapt mye aktivitet. Resultatene når det gjelder kunnskapsendringer og holdningsendringer er usikre

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-19 13:01:59.258487
MODIFIED 2014-08-14 11:46:24.096185+00:00
CREATED 2013-02-19 13:01:59.258487
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)