Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Utdanningsdirektoratet har utviklet et refleksjonsverktøy for barnehagers arbeid med språk og språkmiljø. Refleksjonsverktøyet består av en pakke hjelpemidler som skal bidra til refleksjon over egen praksis og på den måten legge til rette for pedagogisk utviklingsarbeid. Verktøyet bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og veilederen Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat.

Seks barnehager har over fire måneder prøvd ut refleksjonsverktøyet. Fafo har fulgt utprøvingen og konkluderer med at denne måten å arbeide på og de hjelpemidlene som tilbys, fungerer etter hensikten og bidrar til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene. Fafo finner også at det er rom for forbedringer og kommer med anbefalinger til videreutvikling av verktøyet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-18 02:05:08.115033
MODIFIED 2014-08-14 11:50:13.115010+00:00
CREATED 2014-07-18 02:05:08.115033
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)