Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Regjeringen vurderer å innføre en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av brukte biler fra Norge. Vi har analysert konsekvenser av ulike utforminger av en slik ordning. Vi finner at valget av nedskrivningsprofil har moderat betydning for omfanget av eksporten og tilhørende provenyvirkninger. Derimot vil det få stor betydning om man åpner for eksport av alle eksisterende biler i Norge eller om ordningen begrenses til biler som registreres etter at ordningen trer i kraft. For å hindre urimelige utslag av ordningen, er det nødvendig å innføre elementer som hindrer at det gis full refusjon ved eksport av biler som er i unormalt dårlig stand.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-06 01:02:12.743584
MODIFIED 2015-12-06 01:02:13.122920
CREATED 2015-12-06 01:02:12.743584
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)