Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Refusjonsordningen for spillolje : vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje

I vilkårsdokumentet: ”Refusjonsordning for spillolje, vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje” av 23. november 2005 er det ikke angitt analysemetoder for bestemmelse av de kvalitetsparametrene som inngår i ordningen. Dette prosjektet har vurdert analysemetoder for bestemmelse av: Flammepunkt, Totalt svovelinnhold, Totalt organisk halogen og Totalt vanninnhold i spillolje, og konkludert med en anbefalt liste av analysemetoder og en liste med alternative metoder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 234.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:29.165768
MODIFIED 2014-08-14 11:44:45.239200+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:29.165768
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)