Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Rapporten tilhører rapportseriene MENON-publikasjon.

Basert på resultater fra utredningsarbeid gjennomført på miljøteknologiområdet vet man at forventet regelverksutvikling er en viktig driver for utviklingen av miljøteknologi. På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har Menon kartlagt nylig gjennomførte regelendringer og regelendringer man vet kommer i nær fremtid og angitt nye teknologier det trengs å utvikles for å møte de nye kravene. I tillegg kartlegger rapporten fremtidige teknologiske utfordringer i ulike næringer som trengs å løses i frem i tid. Gjennom å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for bedrifter, virkemiddelaktører og bransjer som regelverket vil ha betydning for kan disse være rustet for å møte fremtidige trender og eventuelle nye krav som måtte komme.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 832.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:06:31.799699
MODIFIED 2015-10-16 08:19:45.461636+00:00
CREATED 2014-09-20 12:06:31.799699
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)