Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Føremålet med rapporten har vore å auke kunnskapen om korleis regionale arbeider med bygde- og lokalsamfunnsutvikling (BLU). Arbeidet er avgrensa til fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Evalueringen har fokusert på kva arbeidsmåtar, inkludert kva former for samarbeid, dei tre aktørane Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge nyttar for å nå ut til lokalsamfunna med sitt utviklingsarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 938.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-15 12:01:31.063550
MODIFIED 2019-04-25 13:00:47.834510+00:00
CREATED 2014-04-15 12:01:31.063550
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)