Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i januar 2010 og har nå vært i virksomhet i fire år. Følgeevalueringen av ordningen ble satt i gang i januar 2011, og NIFU har fulgt ordningens utvikling gjennom disse tre årene. Det har vært utgitt en rapport hvert år som oppsummerer utviklingen, og herved legges den tredje og avsluttende rapporten frem.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-08-20 22:04:59.161928
MODIFIED 2017-08-20 22:04:59.194770
CREATED 2017-08-20 22:04:59.161928
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)