Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionale sentre for mangfold og likestilling

Rapporten tilhører rapportseriene AFIs rapportserie.

Evalueringen skal ta rede på og vurdere hvordan de tror regionale sentre for likestillings og mangfold fungerer som pådrivere og veiledere i regionenes likestillings- og antidiskrimineringsarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:14.525968
MODIFIED 2016-08-12 06:00:21.515794+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:14.525968
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)