Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten er en litteraturstudie av teoretiske og empiriske undersøkelser av sammenhengen mellom transportinfrastrukturinvesteringer og regional utvikling. Første del tar for seg ulike teoretiske perspektiver på virkninger infrastrukturinvesteringer og betingelser for at investeringen skal generere vekst. Rapportens andre del gjennomgår utvalgte norske og utenlandske empiriske etterprøvinger av sammenhengen mellom infrastrukturinvesteringer og ulike indikatorer på regional utvikling. Det er behov for en bred forskningsmessig innsats på feltet, blant annet en oppbygging av en database av casestudier som kan gi et grunnlag for generalisering av funn og en bedre forståelse av mekanismer og årsakssammenhenger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 602.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:45.072239
MODIFIED 2019-02-06 15:00:16.222802+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:45.072239
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)