Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Tromsø 2018 AS har utarbeidet en søknad om statsgaranti med sikte på at Tromsø skal bli søkerby for vinter-OL 2018. TØI har vurdert mulige regionale virkninger. Gitt distrikts- og regionalpolitiske målsettinger er OL-satsingen ikke en optimal anvendelse av statlige midler. Satsingen er dertil for konsentrert i tid og rom, og innholdet ville vært annerledes dersom regional utvikling var hovedmålet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:02:32.841276
MODIFIED 2017-11-23 23:00:25.262852+00:00
CREATED 2012-12-08 13:02:32.841276
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)