Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?

Formålet med dette arbeidet har vært å kartlegge og sammenfatte hva som er oppnådd og hvilken eventuell merverdi etableringen av en regionalpark gir for samhandling og aktiviteter som har et verdiskapingsmål. Med andre ord: Har etableringen av regionalparker gitt merverdi gjennom å fylle et «gap» for regional samhandling og ved å bidra til å styrke grunnlaget for verdiskaping i regionen?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:04:04.118325
MODIFIED 2017-04-11 22:04:04.130918
CREATED 2017-04-11 22:04:04.118325
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)