Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionalt og lokalt folkehelsearbeid : ressurser, organisering og koordinering : en baselineundersøkelse

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten presenterer en kartlegging av folkehelsearbeid regionalt og lokalt. Det fokuseres på regionale og lokale ressurser, hvordan nivåene har organisert arbeidet og hvordan det koordineres. Undersøkelsen er en baseline med fokus på situasjonen for folkehelsearbeid før Folkehelseloven av 2011 ble satt i verk.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-28 01:01:07.949856
MODIFIED 2019-02-06 15:00:20.097727+00:00
CREATED 2014-10-28 01:01:07.949856
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)