Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Regionforstørring gjennom infrastrukturinvesteringer er et viktig regionalpolitisk mål. Formålet er å skape et mer variert og effektivt arbeidsmarked, gjennom å bedre tilgjengeligheten. På nasjonalt nivå har gjennomsnittlig reiselengde til arbeid økt, med størst økning i utkantkommunene. Vi har fått et mønster med mer pendling på kryss og tvers, som er et tegn på økt regional integrasjon. Studier av Korgfjelltunnellen, Trekantsambandet og Rv5 (Førde-Florø) viser at infrastrukturinvesteringene har redusert reisetiden og skapt større rekkevidde.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-13 12:06:10.423806
MODIFIED 2016-08-12 06:02:09.931124+00:00
CREATED 2012-08-13 12:06:10.423806
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)