Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regionforstørring og utslipp av klimagasser

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Det er et mål innenfor regional- og samferdselspolitikken at veiutbyggingen skal medvirke til regionforstørring. Dette målet kan imidlertid være i konflikt med målene i den nasjonale klimapolitikken. Rapporten inneholder foreløpig vurdering av konsekvensene av regionforstørring for transportarbeid og utslipp av klimagasser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 570.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:02:52.071034
MODIFIED 2016-08-12 06:04:16.702824+00:00
CREATED 2012-12-08 13:02:52.071034
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)