Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Regulering av prisen på fjernvarme

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Rapporten legger frem alternative modeller for fastsettelse av maksimalpris for fjernvarme innenfor rammene av energilovens § 5-5, som sier at prisen på fjernvarme ikke skal overstige prisen på elektrisk oppvarming i det aktuelle området. Analysen er relevant for kunder som er underlagt tilknytningsplikt og kunder som ikke er det. Innledningsvis i rapporten beskrives norsk fjernvarmevirksomhet og hovedelementene i dagens prisregulering. Sistenevnte er en oppsummering på grunnlag av klagesaker de siste årene. Selve analysen ser nærmere på hvordan kraftprisen kan inkluderes i ulike modeller for maksimalprisen på fjernvarme. Videre ser rapporten nærmere på forholdet mellom nettkostnader og maksimalprisen på fjernvarme samt miljøkostnader og avgifter på forbruk av elektrisitet. Rapporten oppsummerer til slutt resultatene fra analysen i konkrete forslag til modeller for regulering av fjernvarmeprisen og peker på de regulatoriske valgene Norges vassdrags- og energidirektorat står overfor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 434.2KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 125.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-04 02:01:52.790687
MODIFIED 2014-08-14 11:47:03.504763+00:00
CREATED 2013-07-04 02:01:52.790687
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)