Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge : en vurdering av muligheter for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

På oppdrag fra Finansdepartementet vurderer Kredittilsynet mulige regelverksendringer som kan gjøre det lettere for personer som har migrert til Norge å overføre penger til sine hjemland.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 284.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:02:46.727583
MODIFIED 2015-10-16 08:19:52.758808+00:00
CREATED 2014-10-24 22:02:46.727583
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)