Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan bortfall av bompenger påvirker reisevaner. Rennfastforbindelsen benyttes som case. Rennfast er en del av E39 (kyststamvegen) og ble åpnet 30. november 1992. Forbindelsen har vært utelukkende bompengefinansiert. Bompengeinnkrevingen ble avviklet 28. juli 2006. Rennfast knytter flere øyer i Ryfylke til Nord-Jæren ved hjelp av tunneler og broer. E39 fortsetter nordover fra Rennesøy kommune med ferge (Mortavika-Arsvågen) videre til Bokn. Det ble innkrevd bompenger ved Sokn bomstasjon, rett etter passeringen av Byfjordtunnelen (fra spissen av Nord-Jæren til Sokn).

Studien tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: (1) Hvilke trafikale endringer medfører opphør av bompengeinnkrevingen over Rennfast? (2) Hvordan kan de trafikale endringene etter opphør av bompengeinnkrevingen over Rennfast forklares?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-08 12:01:25.931163
MODIFIED 2017-02-01 08:00:35.610893+00:00
CREATED 2013-06-08 12:01:25.931163
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)