Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Utdanningsprogrammet restaurant- og matfag i videregående skole har hatt stor nedgang i antall søkere. Faget er også den yrkesfaglige opplæringen med lavest andel som gjennomfører studieløpet. Problemstillingen i denne rapporten er tredelt: •Hvorfor er det mange elever som ikke får læreplass, og hva karakteriserer denne gruppen? •Hva er årsakene til frafall og lav motivasjon blant elevene innen utdanningsprogrammet? Kan årsakene ligge i selve utdanningstilbudet? •Hvorfor lykkes elevene på restaurant- og matfag i liten grad i å fullføreopplæringen?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 853.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-05-21 23:00:36.477199
MODIFIED 2016-05-21 23:00:36.487357
CREATED 2016-05-21 23:00:36.477199
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)