Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet

Mange innvandrere fra ikke-vestlige land synes å ha store utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, og denne gruppen forventes å rammes særlig hardt ved konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet. Norske og internasjonale undersøkelser viser at jobbintervjuet utgjør et av de viktigste grunnlagene for ansettelsesbeslutninger. Prosjektet har vært rettet mot å skaffe ny kunnskap om hvordan ikke-vestlige innvandrere presenterer sin kompetanse under jobbintervju sammenlignet med ”etniske nordmenn”, og hvordan dette påvirker sannsynligheten for å bli ansatt i norske virksomheter. Videre har prosjektet kartlagt sammenhenger mellom innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet, deres verdier og foretrukne akkulturasjon (integrasjon, assimilasjon, separasjon eller marginalisering). Undersøkelsen har foregått ved bruk av spørreskjema og har innbefattet brukere ved NAV,elever ved arbeidsmarkedstiltak og Mottakssenter for innvandrere og flyktninger (MOKS) i Bergen, samt førstegenerasjons innvandrere som har vært kontaktet per brev.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 272.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:08.580836
MODIFIED 2016-08-12 06:00:30.616032+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:08.580836
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)