Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Statskonsult har vurdert oppgavene for og organiseringen av de fem regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). RELIS har tre hovedoppgaver:

· Spørsmål- og svartjenesten hvor de besvarer spørsmål om legemidler og legemiddelbruk fra leger, farmasøyter, sykepleiere og tannleger

· Bivirkningsforebyggende arbeid hvor de mottar og behandler bivirkningsmeldinger fra helsepersonell

· Forskning og undervisning

Sentrene finansieres i sin helhet med statlige tilskuddsmidler, hvor Statens legemiddelverk (SLV) har hatt oppgaven som tilskuddsforvalter. Organisatorisk hører RELIS inn under universitetssykehusene. Statskonsult anbefaler at dagens ordning videreføres, men råder både HOD og SLV å styrke ivaretakelsen av ansvaret som hhv tilskuddseier og -forvalter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 348.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-26 13:00:52.680868
MODIFIED 2014-08-14 11:48:15.998414+00:00
CREATED 2013-11-26 13:00:52.680868
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)