Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Report of the Research Evaluation Panel : GenØk – Centre for Biosafety

Forskningsrådet fikk 2018 i oppdrag av Klima- og miljødepartementet (KLD) å evaluere den vitenskapelige kvaliteten av forskningen som GenØk – Senter for biosikkerhet har publisert siden 2010. Rapporten ble lagt frem av KLD 6. juni 2019.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-07-12 00:02:06.795323
MODIFIED 2019-07-12 00:02:06.809258
CREATED 2019-07-12 00:02:06.795323
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)