Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation

Formålet med fagevalueringen var å foreta en kritisk gjennomgang av forskningen innenfor IKT-fagene i et internasjonalt perspektiv og å få internasjonal tilbakemelding på hvordan norsk forskning skal møte utfordringene framover, spesielt i forhold til nye tverrfaglige forskningsfelt og samfunnets utfordringer. Evalueringen omfatter IKT-instituttene ved universitetene i Agder, Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø, samt høgskolene i Gjøvik, Vestfold og Østfold. I tillegg omfatter den universitetsstudiene på Kjeller, SIMULA Research og enkelte forskergrupper ved FFI og SINTEF IKT

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)
  2. BibliometriskanalyseIKT-evaluering[1].pdf (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:07:34.365634
MODIFIED 2016-08-12 06:01:56.842759+00:00
CREATED 2012-09-17 06:07:34.365634
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)