Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ressursbruk i politiet

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-notat.

Politiet må forholde seg til et betydelig omfang av signaler og pålegg om hva som bør prioriteres. På den ene side, er det nærmest ubegrenset hvor mye et samfunn kan sette inn på å begrense kriminalitet. En bevissthet rundt hvilket overordnet ambisjonsnivå man skal ha for kriminalitetsbekjempelse, blir derfor viktig. På den annen side, vil det alltid være rom for effektivisering av ressursbruken innenfor de rammene politiet har. Det er derfor viktig at politietaten viderefører innsatsen for å forbedre ressursstyringen og kapasitetsutnyttelsen. I dette notatet har vi foretatt beregninger av ressursmessige konsekvenser av utvalgte prioriteringer, mens vi i vedlegg belyser det store omfanget av prioriteringssignaler. Dette understreker tydelig at arbeidet med problemorientert politiarbeid og andre metoder som gir mer kriminalitetsbekjempelse og økt trygghet med de ressurser som er til disposisjon, er en riktig vei å gå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 367.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:34.267765
MODIFIED 2013-02-14 18:09:16.730875
CREATED 2010-12-15 04:41:34.267765
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)