Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten beskriver hovedmønsteret i helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2006. Beskrivelsen baserer seg på innrapportert materiale fra helseforetak og private, ideelle sykehus. Rapporteringen er et ledd i arbeidet med å videreutvikle systemet for måling av ressursbruk til forskning i spesialisthelsetjenesten for Helse- og omsorgsdepartementet. Totalt rapporterte de regionale helseforetakene, helseforetakene og private, ideelle sykehus om forskningskostnader på vel 1,5 milliarder kroner i 2006. Helseforetak med universitetsklinikkfunksjoner stod for 84 prosent av forskningsårsverkene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:19:22.386588
MODIFIED 2014-08-14 11:43:37.471513+00:00
CREATED 2012-10-18 17:19:22.386588
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)