Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet : rapport til Kulturdepartementet

Lotteritilsynet ble etablert 1. januar 2001 og Stiftelsestilsynet 1. januar 2005. I perioden frem til 2009 har det vært en rekke betydelige endringer i rammer og forutsetninger for de to tilsynene. For å se på forholdet mellom de oppgaver som tilsynene har og de ressurser som stilles til rådighet for gjennomføringen av disse, har Kulturdepartementet ønsket en ressursgjennomgang. Formålet med gjennomgangen har vært å vurdere i hvilken grad det er et rimelig forhold mellom oppgaver og ressurser, samt kommentere eventuelle misforhold mellom disse.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene de har i dag. Gitt at det samlede ressursnivået for tilsynet forblir på dagens nivå, mener rapporten at det bør kunne overføres ressurser fra lotteriområdet til stiftelsesområdet. Ved en ytterligere tilføring av eksterne ressurser mener vi at disse bør tilfalle stiftelsesområdet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:12.322631
MODIFIED 2016-08-12 06:00:17.801805+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:12.322631
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)