Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten gir en oversikt over ressursinnsatsen i marin FoU og havbruksforskning, med hovedvekt på resultatene av siste kartlegging på dette området, som gjelder 2005. I tillegg presenteres utviklingen over tid på bakgrunn av tidligere kartlegginger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-05 21:11:25.786178
MODIFIED 2014-08-14 11:46:14.972486+00:00
CREATED 2013-02-05 21:11:25.786178
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)