Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020

Denne rapporten presenterer resultater fra de årlige surveyundersøkelsene av Forskningsrådets innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N). Målet med IP-N er å utløse forskningsaktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Surveyundersøkelsene innhenter informasjon om og analyserer bedriftenes vurdering av realiserte og potensielle resultater fra IP-N prosjektene, og betydningen av ulike former for utbytte for bedriftene og samfunnet for øvrig

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-08-18 00:01:32.595918
MODIFIED 2021-08-18 00:01:32.748769
CREATED 2021-08-18 00:01:32.595918
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)