Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004

Ett av elementene i Kvalitetsreformen er innføring av en ny finansieringsmodell der deler av budsjettene til universiteter og høgskoler fastsettes i forhold til oppnådde mål. Finansieringsmodellen inneholder en forskningskomponent som bl. a. premierer vitenskapelig publisering. Denne rapporten tar sikte på å belyse utviklingstrekk ved publiseringsmønsteret i en del fag basert på tilgjengelige databaser som Thomson/ISI (ISI-basen) og Database for høyere utdanning (DBH). Formålet med denne rapporten er dels å belyse analysemetoder for publisering, og dels å fremstille utviklingstrekkene i perioden før den nye finansieringsmodellen ble etablert. Vi har påvist interessante forskjeller i publiseringsmønster og utviklingstrekk mellom ulike universiteter og høgskoler og i utvalgte fag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-23 13:01:18.510574
MODIFIED 2014-08-14 11:48:48.532554+00:00
CREATED 2014-01-23 13:01:18.510574
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)