Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultater fra NM i kunstløft : evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015

Kunstløftet ble etablert av Norsk kulturråd i 2008 og avsluttes som prosjekt i 2015. Satsingen er både en støtteordning og et utviklingsprosjekt. Formålet har vært å heve kvaliteten på kunstproduksjon og formidling av kunst for barn og unge. En annen viktig målsetning har vært å styrke kunstområdenes plass i offentligheten, bidra til høyere status, og gjøre kunst for barn og unge til et attraktivt arbeidsområde for skapende og utøvende kunstnere. Rapporten konsentrerer seg om prosjektets andre fase: 2012-2015. Evalueringen vurderer Kunstløftets relevans for barn og unge i lys av samfunnsendringer og utfordringer. Den vurderer også prosjektets bidrag til økt kunnskap om, interesse og prestisje for kunst for barn og unge.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 8.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-07 00:01:37.215349
MODIFIED 2016-11-28 10:01:36.667909+00:00
CREATED 2016-04-07 00:01:37.215349
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)