Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultater og målopnåelse i PETROSAM

Rapporten konkluderer med at PETROSAM har finansieret forskning som er synlig i den offentlige debatt, og at det i prosjektene prioriteres aktiv formidling gjennom et stort antall presentasjoner og innslag i media. Flere av delprosjektene har skapt større innsikt blant medarbeidere i noen brukerorganisasjoner – ikke minst gjennom fruktbar uformell sparring mellom forskere og ledende medarbeidere. Forskningsaktivitetene har dog inntil videre hatt en begrenset betydning for politikk og strategi blant programmets sentrale brukerorganisasjoner i offentlig og privat sektor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-05-17 22:02:41.790402
MODIFIED 2017-05-17 22:02:41.803230
CREATED 2017-05-17 22:02:41.790402
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)