Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 : kommunal planlegging

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Rapport .

Målsettingen med evalueringen er å undersøke hvordan Omsorgsplanen har materialisert seg i ulike kommuner. Evalueringen omfatter tre delprosjekter der forskerne studerer planen sine effekter på: A. Kommunale omsorgsplaner; B. Kommunenes drifts- og investeringsnivå i pleie- og omsorgstjenestene; og C. Tjenestenes innhold, fordeling og kvalitet. De tre delprosjektene er integrert når det gjelder datainnsamling og analyse. NOVA har ansvar for delprosjekt A, som har som mål å studere kommunal planlegging ved å 1. gi en landsdekkende oversikt over omfanget av eksisterende omsorgsplaner og omsorgsplaner som er under utarbeidelse, 2. gi en analyse av innholdet i og kvaliteten på omsorgsplanene og 3. forklare variasjoner i innholdet av omsorgsplanene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-10 01:00:44.613078
MODIFIED 2016-02-10 01:00:44.893732
CREATED 2016-02-10 01:00:44.613078
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)