Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten vurderer i hvilken grad inudstri-inkubatorprogrammet har hatt positive effekter og bidratt til å redusere markeds- og systemsvikt. Evaluator finner at programmet har fra middels til høy grad av addisjonalitet og tilfredsstillende måloppnåelse. Vurderer at det er for tidlig å vurdere effekter og resultater da de fleste industri-inkubatorene og inkubatorbedriftene er relativt nyetablerte. Evalueringen kartlegger hvordan industri-inkubatorsatsningen implementeres og egenvurdert nytte fra ulike typer respondenter. En viktig del av evalueringen er å vurdere programmets addisjonalitet, med andre ord i hvor stor grad industriinkubatorene har medført resultater som ellers ikke ville funnet sted. Vi har vurdert addisjonalitet både i forhold til innsats og resultater.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 618.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:04.987501
MODIFIED 2017-06-26 01:01:08.616543+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:04.987501
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)