Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Det er gjennom lengre tid utviklet et helhetlig system for analyse av næringsrettet FoUstøtte basert på prinsippene for nytte-kostnadsanalyse. Denne rapporten er en oppfølger av tidligere rapporter om resultatmåling av Forskningsrådets støtte til brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP), dvs. til prosjekter der private eller offentlige foretak er mottaker og kontraktspart med Forskningsrådet. Rapporten gjennomgår hele kjeden fra prosjektseleksjon og fram til langsiktig resultatmåling av prosjektene inntil 8 år etter prosjektstart. Det er gjennomført omfattende empiriske undersøkelser av mange årsklasser av prosjekter fra 1995 fram til og med 2004.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 824.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-12 13:04:54.077088
MODIFIED 2021-04-05 22:02:05.228408+00:00
CREATED 2013-02-12 13:04:54.077088
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)