Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Møreforsking Molde (MFM) har i flere år gjennomført empiriske undersøkelser i et utvalg av bedriftsprosjekter med støtte fra Forskningsrådet. Det foreligger derfor slike data for utvalg av brukerstyrte prosjekter fra porteføljen 1995 til og med 2006. Fra 2005 omfatter undersøkelsene programmer innenfor Divisjon for Innovasjon og Divisjon for Store satsinger. Denne rapporten oppsummerer analyser av prosjektseleksjonssystemet og empiriske undersøkelser. Foreliggende informasjonsdata er satt inn i en kontekst for samfunnsøkonomisk nytte/kostnadsanalyse av brukerstyrt forskning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 689.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-12 13:05:34.923727
MODIFIED 2017-02-01 08:00:31.167865+00:00
CREATED 2013-02-12 13:05:34.923727
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)