Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Langsiktige målinger av brukerstyrt FoU (BIP-prosjekter) har vist stor privatøkonomisk avkastning for et fåtall bedrifter. Disse bedriftene har etter 8 års forskning oppnådd faktisk inntjening fra innovasjonene, mens de økonomiske anslagene regnet som netto nåverdi har vært basert på forventninger om framtidig inntjening. Rapporten viser at optimismen var svært stor i 2007, men at den i 2008 er lav og lavere enn i 2003.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-07 13:15:54.410936
MODIFIED 2014-08-14 11:46:19.610121+00:00
CREATED 2013-02-07 13:15:54.410936
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)