Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

De brukerstyrte innovasjonsprosjektene (BIP) som her resultatmåles er ett av virkemidlene i Forskningsrådets FoU‐programmer. Virkemiddelet inngår i en helhetlig virkemiddelpakke hvor et sentralt mål er å øke forskningsbasert verdiskaping. Denne rapporten bygger på flere år med empiriske undersøkelser av BIP‐prosjekter med vekt på å sette sammen ulike indikatorsett som bygger opp under vurderingen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet fra brukerstyrt forskning. Indikatorene benyttes til å belyse det kontrafaktiske problem (addisjonalitet), privatøkonomisk avkastning og eksterne virkninger med fokus på ”wider impacts” som skaper økonomiske gevinster utenfor de støttede bedriftene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-15 13:00:55.662166
MODIFIED 2014-08-14 11:46:20.535194+00:00
CREATED 2013-02-15 13:00:55.662166
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)