Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten bygger på flere år med empiriske undersøkelser av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Spørsmålene som er rettet mot innovasjonsprosjektene i de årlige surveyundersøkelsene, skal bidra til å vurdere samfunnsøkonomisk nytte fra offentlig støttet FoU. Vi snakker her om potensielle direkte effekter – eller markedseffekter – som består av produsentog konsumentoverskuddet fra bedriftens kommersialiseringsaktiviteter, og indirekte effekter – eller eksterne effekter – som oppstår via kunnskapsoverføring som leder til nye eller bedre produkter i andre markeder. De viktigste indikatorene for vurdering av samfunnsøkonomiske effekter er kommersialisering, kompetansebygging, kunnskapsspredning og innsatsaddisjonalitet. Prosjektene som er med i undersøkelsene, rapporterer på disse indikatorene ved oppstart, ved avslutning, samt fire år etter avslutning

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-06-05 13:02:28.121292
MODIFIED 2019-06-05 13:02:28.172920
CREATED 2019-06-05 13:02:28.121292
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)